tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
1. move around
2. back the hell up
you always talkin big shit. bee the fck uhp!
viết bởi killa.killa 10 Tháng mười, 2009

Words related to bee the fck uhp

back the hell up bee uhp leave me alone move around shut up