tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
to do very well in the activity you are proforming at the time
yo Ram I'm so beefalicious right now I just got 8 head shots
viết bởi Francisco Ramirez 02 Tháng mười, 2007