tìm từ bất kỳ, như là bias:
 
1.
term of insult for people who update every moment via Facebook
that beefcrook is always online
viết bởi carlit088 21 Tháng năm, 2008