tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
This word is slang for bitch.
she was being a beeoch.
viết bởi GrettaGee 23 Tháng năm, 2008

Words related to beeoch

bitch bioch biznionovich commie hag ho russian witch woman