tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Adjective of beep.
Her scrabble win was hinged on final placement of the word beepy.
viết bởi fidmurphy 02 Tháng mười, 2013
 
2.
Someone who likes to beep a lot.
"She's so beepy," said the girl.
viết bởi Kyle Reddell 12 Tháng mười một, 2006