tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
its RL aka Tiff's bitch.
Being Tiff's bitch isn't easy
viết bởi RL 25 Tháng một, 2004