tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
The art of beating penii (usually meant in a sexual manner).
Jason beetcoxes his teacher for extra credit.
viết bởi Tseng 14 Tháng năm, 2003