tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
hyphy way of saying "BITCH, PLEASE!"
"Can I have your phone number?"

"BEEZY PLEAZY!!!!!"
viết bởi Kimster 27 Tháng tư, 2006

Words related to beezy pleazy

beazy beezy breazy breezy pleasy