tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A bitch who is white and slutty.
Judi Dench is a beezy white ho!
viết bởi madthestar2 25 Tháng năm, 2008

Words related to beezy white ho

beezy bitch ho judi dench white