lover: my 1 & only baby
"i want to be with my beibei all my life"
viết bởi Q-T-PIE 04 Tháng tư, 2005
Ultimate asian buttshecks.

Originated from the word 'Beijing'
Wow, I had the best bei bei with BBJ last night!!!
viết bởi Bei Bei 31 Tháng ba, 2005
Simply put it means the devil. Can be used anytime in normal slang
You are beibei
Beibei exists in you
viết bởi Arog 12 Tháng mười, 2004

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×