Top Definition
Having a positive outlook no matter what the situation is around you.

Optimism based on zero facts or information.
The stock market is crashing but Oppy keeps on buying and says he is not worrried. Oppy is Blligerently Optomistic about the market.

Some people don't care about the war they are just Belligerently Optimistic that everything will be alright.
viết bởi _Cue_ 26 Tháng tám, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×