tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
another term for an infant child
hey gimmie back my belly fruit.
viết bởi illusions 26 Tháng một, 2006