tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
the male reproductive organs.
that guys benay isnt as big as i thought it was!
viết bởi Michelle, ma belle 14 Tháng một, 2007