tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Grab a drink or smoke a cigarette
I'm gonna go bend an elbow while I wait
viết bởi Sassie ladie 03 Tháng mười một, 2013