tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
sum naked chick bein' all up in yo fez.
"get outta my fez beooch!"
viết bởi yayeh 10 Tháng mười hai, 2006

Words related to beooch

biatch bihatch bitch face fez naked slang