tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a way of describing a good looking girl in irish slang
mark: dayum look at that girl over there!
david:she's some beoure
viết bởi shellshell 02 Tháng bảy, 2013