tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
BAMFier than BAMF.
"We put the bercul in Tuberculosis"
viết bởi MakoDiDo 07 Tháng mười một, 2011