tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
always loved charmed swaggerlishes(slang) , sucessful, man of all people
bereket is a charm
viết bởi brain teaser 2350 05 Tháng chín, 2011