tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Small tits. Boring. No ass. Ugly. Not a model.
You look like berenger. Take a shower brah.
viết bởi theyepperson 12 Tháng mười một, 2013