tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
another variation of bitch, biotch, beatch, ect..
damn besatch!
viết bởi noe 15 Tháng chín, 2003