tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
better than anything in the world
that haven trip was the best in europe
viết bởi Mat Philpott 08 Tháng tư, 2003