tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
one who fucks his own daughter....
every one in this world is a betichodh
viết bởi vishal 08 Tháng tư, 2005