tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a small ass town smaller than my grandpa's penis.
Woahhh..
you go to bettsville school?
the one that's athletically challenged?
viết bởi YourAnus 31 Tháng ba, 2009