Top Definition
bf
1. boyfriend

2. best friend

3. bitch fit

4. butt fuck or butt fucker

5. baby face

6. bitchy face
1. do you have a bf

2. i dont have a bf...

3. im about to have a bf

4. you wanna bf? or you are a bf!

5. he has a bf

6. she has a bf
viết bởi anonymous 19 Tháng mười một, 2004
BF
boyfriend, male romantic companion, male partner, male chum (Internet Slang)
My sister's BF is a dummy boy
viết bởi MarkLetras 17 Tháng hai, 2006
bf
Shorthand for boyfriend.
He tells me he doesn't have a bf right now.
viết bởi The Grammar Nazi 20 Tháng hai, 2002
BF
Either boyfriend or best friend.
"i cant hang out later sarah im going to my bf's house. i think we might do it tonight"
viết bởi Jen&&juice 01 Tháng mười hai, 2007
BF
Abbreviated form for Best Friend
Tanya would still be my BF if she had my shirt.
viết bởi BD Goertz 07 Tháng mười hai, 2005
b f
bitch fit from the movie White Chicks
dont make me have a bitch fit
viết bởi Lisa McDonald 21 Tháng sáu, 2005
BF
To have a bf is to have Bitch Fit
I'm about to have a bf if you don't get a clue how stupid you are!
viết bởi RyeRye 20 Tháng bảy, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×