Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
bi-the-way : A bisexual who feels the need to point out he/she is bisexual after every sentence commonly on forums.
Bisexual: By the way I'm Bi.

Average Joe: Haha your a bi-the-way.
viết bởi SHKSHKSHKSHKSHK 23 Tháng mười một, 2006
16 5

Words related to bi-the-way:

bisexual forums gay lesbian loser
 
2.
bisexual
she's
bi the way
viết bởi 67 to the rescue 05 Tháng sáu, 2003
7 29