tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
the biggest be-otch ever found or known to man, be-otch to the max
That bum is a bi-otche
viết bởi P.I.M.P 04 Tháng chín, 2003