tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
I can't go anywhere today because the blizzard last night turned my bike into a bicicle.
viết bởi pseudoaeyamar 02 Tháng sáu, 2011