tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Boston Irish Catholic No-Action Bitch
I can't get past 1st base with Maureen. What a Bicnab!!!
viết bởi Guybz 24 Tháng năm, 2005