Bid
An amazingly chill person or item, so cool for anyone to handle. It is x10 greater than the word awesome, and has a much greater feeling when said.
"dude, that dro we hit up last week was soo bid. I was gooooooone."


"Sometimes Katie can be really bid."
viết bởi Kaleigh mf Dean 21 Tháng một, 2009
bid
When you copy someone.
Hey you bid on me!!!!!!!
viết bởi dilpgh 13 Tháng sáu, 2003
bid
Bid is short for biddie which means a really hot girl
yoooo check out this bid lookin ova...
viết bởi "That NY Guido" 15 Tháng tư, 2005

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×