BID
Stands for Black I'd Do

Basically its a term like milf for communicating with your friends for a black chick that you would pound heavily.
Person x: See that black woman over there?
Person y: Yeah?
Person x: BID?
Person y: Oh fuck no that arse is fucking enourmous and just look at the face on it. What the fuck mate?
viết bởi Rcgmundeep 17 Tháng sáu, 2009
bid
Bid is short for biddie which means a really hot girl
yoooo check out this bid lookin ova...
viết bởi "That NY Guido" 15 Tháng tư, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×