tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
being away from your biddies for too long
oh how i miss my biddies so much, i think i have biddieitis!"
viết bởi goldy1234 20 Tháng mười hai, 2010