tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
a male verson of a biddie, a attractive single male
look at that sexy biddio in that store
viết bởi socceririshgal9 05 Tháng tư, 2009