tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
The noise made by Samus's bombs.
There's no way she can recover from that.
*Biddup, biddup*
(recovers)
Wow
viết bởi God of the Kitchen 02 Tháng sáu, 2010