Top Definition
The act of being stupid. Also known as BTB (big time bidu).
Matt: "Man did you see rob tonight, he was creeping on grenades the entire time."

Paul: "Ya bro he's bidu."

Scott: "BTB for sure."
viết bởi anonymous1. 25 Tháng chín, 2010
The act of being crazily awesome and insanely good at everything.
"That guy jumping off of that building is totally bidu".
viết bởi william crazyface 02 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×