Top Definition
Made up on twitter, it is a type of orgasm people get when they see teen popstar sensation Justin Bieber. Justin may even get these himself time to time.
Justin Bieber Fan #1: OMG! Justin looks sooo hot here!! :0

Justin Bieber Fan #2: It looks like he's having a biebergasm! mmmm.
viết bởi Belieber 20 Tháng mười hai, 2009
when every girl at a justin bieber concert simultainiusly have an orgasm when he starts singing
Dude: did you see the biebergasm last night?
Guy: ya i got a major stiffer
Dude: i think justin had one himself
viết bởi bootyfreak 21 Tháng một, 2010
A sexual erousment you get when you see or hear teen pop sensation " Justin Bieber "
Bieber Fan No.1 : oh my god he's so hot!
Bieber Fan No.2 : oh i know, i hink i just had a biebergasm!
viết bởi JBFanClubX 10 Tháng một, 2010
When Justin Bieber does something that makes you horny
biebergasm!
viết bởi BelieberJam 12 Tháng mười một, 2010
When someone has an orgasm, after seeing or hearing Justin Bieber and redefines it as "Biebergasm"
OMG. Justin Bieber is soooo hot! BIEBERGASM!
viết bởi iluvbieber 02 Tháng bảy, 2010
when you see justin bieber, he is SO hot and you are so overwhelmed you have some kind of an orgasm, except its completely justin bieber-ish. :)
girl: ..and this pic is of paris hilton
other girl: cool
girl: and this is of..OMG, justin bieber!
other girl: omg omg omg hes so hot, *sighh*
girl: i TOTALLY just had a biebergasm
other girl: same. here.
viết bởi RoRogirrrllllyyyyyyyy yes. 28 Tháng mười, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×