tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A protruding belly; a paunch.
He usually liked skinny girls but was strangely aroused by her big bay window.
viết bởi sraeh 28 Tháng mười, 2013