tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
a hefty girl who is still thin enough to have a somewhat attractive body
viết bởi Anonymous 06 Tháng sáu, 2003
 
3.
A fat ass girl, who um, is still bonerific
Julie
viết bởi Chatham 20 Tháng tám, 2003
 
4.
a girl with a skinny waist and a big-ol' booty!
viết bởi Nasty Nate 10 Tháng sáu, 2003