tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
extremely large cup!!
i drank out of a big cup
viết bởi JaMeS BooGLe 09 Tháng chín, 2006