tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Making money, so much its only hundreds.
This new job I got, I'll be big facin' by the end of the week!
viết bởi DarkNova 21 Tháng mười một, 2001