tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
heaven, bitch!
I likes me some 'big fat dirty cock'!
viết bởi Buttface Mcfartsalot 05 Tháng một, 2014