tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A bald male with small testicles. Has an inability to keep a woman.
Eg. Man your balls are really like a big lev.
viết bởi Hick chimp 12 Tháng mười một, 2006