tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Black people saying big ol thing
go the big ol sing
viết bởi M 30 Tháng sáu, 2004