tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A KID that benches more than 250 pounds.....not an adult
Big swol is in my weight class
viết bởi Daniel G-block 29 Tháng năm, 2008