The food of the gods.
Yeah, Odin and Thor and Allah, they all cruise down to Maccy D's fo' some of the good shit.
viết bởi yer mum 11 Tháng một, 2004
slang for '25', as in quarter pounder.
Where's Dollar/Mark? "figure, Big Mac"
viết bởi Mark in the Dark 28 Tháng hai, 2006
A fat person, who seems to have a goldfish memory
Nicole is such a big mac!
viết bởi Matthew Bennett 10 Tháng năm, 2005
the often used and relevant nickname for big loser Trent Mccallen who comes from Boganville and now lives in Redfern. Probably friends with fat harry.
Trent: thats it boys...im not coachin you anymore!
Us: Shut the fuck up big mac, you fucking loser!
viết bởi red balls 21 Tháng ba, 2005

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×