tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Slang for gay; used mainly in the Lugoff-Elgin area of South Carolina.
Dude I think Frankie is bigenous.
viết bởi Trent Davis (tdubb) 27 Tháng chín, 2007