tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Blood word for Cigerette
Nigga you got a Bigereette.
viết bởi malice mam 30 Tháng bảy, 2003