tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
A very drity human being
the mucus was running down his face, making him even more biglie
viết bởi Frosini 22 Tháng một, 2006