Top Definition
The adverb of the word "Big". Great sized, not huge, but definitely large.
That programme is bigly annoying.
She is bigly popular.
#hugely #exceedingly #excessively #immensely #overly
viết bởi Gerard B 16 Tháng ba, 2006
The adverb of the word "Big". Great sized, not huge, but definitely large.
That programme is bigly annoying.
She is bigly popular.
#hugly #large #overly big #excessively #incredibly
viết bởi Gerard B 05 Tháng tư, 2006
The sense or feeling of being "big", but which slightly exceeds "big", but is less than "biggest" or "huge"

Wow, that is very bigly!
#large #ample #colossal #enormous #sizable
viết bởi Gerard B 16 Tháng ba, 2006
similar to big,largish or can also mean excellant, fantastic
" the man is quite bigly "
#big #large #great #fantastic #huge
viết bởi ClareL 02 Tháng chín, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×