tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A combination of the words bigot and bitch.
Venomfangx is a bigotch isn't he?
viết bởi Zumbrella927 07 Tháng năm, 2009
 
2.
A combination of the words 'bitch' and 'bigot'
Those Christian, god just slaps them around like they're his bigotches.
viết bởi PleaseDon'tSueMeTAA 08 Tháng năm, 2009
 
3.
A massive female. A big bitch.
Dude, did you see that bigotch? She was fuckin' HUGE!
viết bởi Alpined 19 Tháng hai, 2005