tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Another word for 'bitch.' Used on friendly terms.
Yo! Whats up, my bihatch?
viết bởi luke123123123 24 Tháng mười một, 2005

Words related to bihatch

beooch biatch bitch face fez ho m'biatch m'bitch naked slang
 
2.
see bi-atch
"hey! where's your bi-hatch today?"
viết bởi gribble 02 Tháng hai, 2003