tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
bii
Plain and simple it means "bitch"
"Wattup kid?"

"Wattup bii!"
viết bởi Joshezzy 22 Tháng mười hai, 2006